หนังสือหายาก (Rare Book )

Contains the rare book published in Thailand and in foreign countries, collects these rare from the Royal family and donation from individuals.

การให้ฤกษ์ฉบับง่าย
ตำนานนครมโหสถ
ตำราสรรพคุณยา
ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์และเขตต์บาปแดนบุญ
วิธีทำงานของหลวงวิจิตรวาทการ
รวมเรื่องเกี่ยวกับญวณและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4)
ประเพณีเก่าของไทย<br />
3. ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน <br />
บทละคร เรื่อง อิเหนา ตอนประสันตาต่อนก
นำชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ
บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานอาสา