สิ่งพิมพ์ (หายาก)

กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับที่ 960  วันที่ 4 เมษายน 2456
กรุงเทพเดลิเมล์  ฉบับที่ 961 วันที่ 8 เมษายน 2456
กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับที่ 962 วันที่ 9 เมษายน 2456
กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับที่ 963 วันที่ 10 เมษายน 2456
กรุงเทพเดลิเมล์  ฉบับที่ 964 วันที่ 11 เมษายน 2456
กรุงเทพเดลิเมล์  ฉบับที่ 965 วันที่ 12 เมษายน 2456
กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับที่ 966 วันที่ 13 เมษายน 2456
กรุงเทพเดลิเมล์  ฉบับที่ 967 วันที่ 16 เมษายน 2456
กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับที่ 968 วันที่ 17 เมษายน 2456
กรุงเทพเดลิเมล์  ฉบับที่ 969 วันที่ 18 เมษายน 2456

Collection Tree