เรียกดูรายการ (16526 total)

โคลงดั้น เรื่องพระยาเอระกะปัตนาค.pdf
พิมพ์แจกในการฌาปนกิจศพ นางหรุ่น ณ เชิงบรมบรรพต วัดสระเกษ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2477
คำสาบาลถือน้ำ ฝ่ายน่า.pdf
คำสาบาลถือน้ำฝ่ายน่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ลงหนังสือพิมพ์ 1000 ฉบับ ณ…
คำนมัศการพระพุทธบาท.pdf
ขายที่เกาะสีชัง ศก 111
คำชี้แจง การสาธารณสุข.pdf
พิมพ์ในการปลงศพสนองคุณ นางทองคำ สารครพันธ์ ผู้มารดา พ.ศ. 2468
กำหนดวันเสด็จพระราชดำเนิน นมัศการ พระประถมเจดีย์ แลพระแท่นดงรัง.pdf
ประพาศเมืองกาญจนบุรี เมืองราชบุรี แลลำแม่น้ำน้อย ตลอดถึงเมืองไทรโยค กำหนดออกจากกรุงเทพ…
Preserved and Manuscripts.mp4
รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “การอนุรักษ์และรักษาเอกสารโบราณ” วิทยากรโดยนายจุง…
กรมราชเลขาธิการ.pdf
กรมไปรษนียแลโทรเลข.pdf
สารบาญชี ส่วนที่ 1-4 สำหรับเจ้าพนักงานไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่จำนวนปีมะแม เบญจศก…
กฎหมายโปลิศ.pdf
กฎหมายโปลิศ ซึ่งจะรักษาน่าที่ในพระนคร นอกพระนคร 53 ข้อ ออกในปีกุนสัปตศก 1237
A0001.jpg
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2