เรียกดูรายการ (10799 total)

โคลงดั้น เรื่องพระยาเอระกะปัตนาค.pdf
พิมพ์แจกในการฌาปนกิจศพ นางหรุ่น ณ เชิงบรมบรรพต วัดสระเกษ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2477
คำสาบาลถือน้ำ ฝ่ายน่า.pdf
คำสาบาลถือน้ำฝ่ายน่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ลงหนังสือพิมพ์ 1000 ฉบับ ณ…
คำนมัศการพระพุทธบาท.pdf
ขายที่เกาะสีชัง ศก 111
คำชี้แจง การสาธารณสุข.pdf
พิมพ์ในการปลงศพสนองคุณ นางทองคำ สารครพันธ์ ผู้มารดา พ.ศ. 2468
กำหนดวันเสด็จพระราชดำเนิน นมัศการ พระประถมเจดีย์ แลพระแท่นดงรัง.pdf
ประพาศเมืองกาญจนบุรี เมืองราชบุรี แลลำแม่น้ำน้อย ตลอดถึงเมืองไทรโยค กำหนดออกจากกรุงเทพ…
กรมราชเลขาธิการ.pdf
กรมไปรษนียแลโทรเลข.pdf
สารบาญชี ส่วนที่ 1-4 สำหรับเจ้าพนักงานไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่จำนวนปีมะแม เบญจศก…
กฎหมายโปลิศ.pdf
กฎหมายโปลิศ ซึ่งจะรักษาน่าที่ในพระนคร นอกพระนคร 53 ข้อ ออกในปีกุนสัปตศก 1237
A0001.jpg
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2