เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ภาคปลาย.

Files

Citation

กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร , “เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ภาคปลาย. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 25, 2020, http://164.115.27.97/digital/items/show/1451.