อติตังสญาณหรือเครื่องวิทยาการกำหนดรู้เรื่องในอดีต

Files

Social Bookmarking

Citation

กรมศิลปากร, “อติตังสญาณหรือเครื่องวิทยาการกำหนดรู้เรื่องในอดีต ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed April 18, 2019, http://164.115.27.97/digital/items/show/1482.