จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและ
อักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔

Files

Citation

หอสมุดแห่งชาติ , “จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและ อักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 17, 2019, http://164.115.27.97/digital/items/show/1884.