ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑

Files

Citation

กองโบราณคดี , “ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 22, 2019, http://164.115.27.97/digital/items/show/2644.