การบูรณะเจดีย์ภูเขาทอง.

Files

Citation

สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๓ , “การบูรณะเจดีย์ภูเขาทอง. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 20, 2019, http://164.115.27.97/digital/items/show/3881.