จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ รัชกาลปัตยุบันนี้ ต่อเล่มซึ่งได้พิมพ์แล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗

Files

Citation

หอพระสมุดวชิรญาณ, “จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ รัชกาลปัตยุบันนี้ ต่อเล่มซึ่งได้พิมพ์แล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed December 16, 2019, http://164.115.27.97/digital/items/show/3982.