จารึกอัญชัยวรมัน

Collection:

Citation

“จารึกอัญชัยวรมัน,” D-Library | National Library of Thailand, accessed November 26, 2020, http://164.115.27.97/digital/items/show/6681.