ไม่มีคำอธิบายภาพ

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “ไม่มีคำอธิบายภาพ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 25, 2020, http://164.115.27.97/digital/items/show/702.