ตำราสรรพคุณยา

Files

Dublin Core

Citation

กรมหลวงวงศาธิราชสนิท, “ตำราสรรพคุณยา ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed February 17, 2020, http://164.115.27.97/digital/items/show/891.