ตำราสรรพคุณยา

Files

Dublin Core

Citation

กรมหลวงวงศาธิราชสนิท, “ตำราสรรพคุณยา ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 22, 2019, http://164.115.27.97/digital/items/show/891.