Show Menu
ตำนานนครมโหสถ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำนานนครมโหสถ

หัวเรื่อง

ตำนาน--มโหสถ

รายละเอียดของเนื้อหา

ญาติมิตรศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือในข้าพเจ้า ได้ปรารภใคร่จะจัดงาน คลองสมณะศักดิ์สัญญาบัตร

ผู้แต่ง

สวาสดี กิตุติมา

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

ptf

ภาษา

ไทย