Show Menu
ราชาธิราช ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ราชาธิราช ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

หัวเรื่อง

ราชาธิราช--ฝรั่งมังฆ้อง

รายละเอียดของเนื้อหา

ฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง จึ่งตรัสปรึกษาด้วยเสนาบดีทั้งปวงว่า พระเจ้าราชาธิราชยกขึ้นมาถึงพระนครเราฐาปนาหดไว้

ผู้แต่ง

กรมสามัญ กระทรวงศึกษษธิการ

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

ptf

ภาษา

ไทย